Hvad tror vi på?

Vi tror på Bibelen som Guds Ord. Den er rettesnor for al ret menneskelig handling. Gud har vist sig for mennesker i Jesus Kristus og er til stede i blandt os i Helligåndens skikkelse. På denne måde bygger Frelsens Hær sin forståelse af Gud op omkring en klassisk treenighedslære med Fader, Søn og Helligånd og adskiller sig herved ikke fra det store flertal af kristne trossamfund.

Vi har forståelsen af, at det enkelte menneske bliver frelst gennem troen og ikke gennem gerninger. Herved deler vi et vigtigt troselement med folkekirken.

For yderligere information om vores trosgrundlag, henvises til hjemmesiden for Frelsens Hær i Danmark.

Vi er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universelle kristne kirke. Frelsens Hærs budskab bygger på Bibelen, og dens tjeneste er motiveret af kærlighed til Gud. Dens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination  (Frelsens Hærs mission statement).

Frelsens Hær hjælper alle – uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning.

Frelsens Hær er en international, kristen kirke, der arbejder i 128 lande. 
Alt, hvad vi laver, er baseret på Bibelen og dens budskab om Guds kærlighed til alle. 
Af samme grund fortæller vi evangeliet om Jesus Kristus til alle interesserede og 
hjælper samtidig mennesker i nød – uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning.

Vi tror på, at budskabet om Guds kærlighed til den enkelte kan sætte mennesket fri og give ny mening og retning i livet. Det kristne budskab og den konkrete hjælp til mennesker i nød er Frelsens Hærs kendetegn.